Make your own free website on Tripod.com

Gặp lại Niên-Trưởng NBT
Home ] ChiếnThuật ĐầuChữ T ] HìnhẢnh HảiChiến HoàngSa ] TâySa HảiChiến ] QuanBinhTC HoàngSa1974 ] Phòng-Tai của HQ-4 ] HQ5&HQ16 Bắn Nhau ] DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] NgườiLínhGiàHQ4 Ngô Thế Long PhỏngVấn ] TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử ] Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu ] Bộ Hình ChiếnTrường HQ-4 ] AnhHùng BH NguyễnVănVượng ] TưởngNiệm  Anh-Hùng Nguyễn Văn Đồng ] Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa ] VĩnhBiệt NguyênNhi ] NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa ] VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa ] VươngThếTuấn: HQ-4 Xin Rút Lui ] Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm ] HànhQuân TrầnHưngĐạo47 ] Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến ] TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT ] DanhSách CốThủ HoàngSa ] TrươngVănLiêm-HQ5 ] Thư Người Giám-Lộ ] Tìm Hiểu Gerald Kosh ] Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ ] Đại-Tá Ngạc Ở Đâu ] Hải-Chiến theo Trung-Cộng ] Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo ] Anh-Hùng Vương-Thương ] TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch ] Lố bịch kiểu Tàu phù ] Tổng-kết Hải-Chiến ] Hải-Chiến theo BùiThanh ] Tài-Liệu CTCT/VNCH ] AnhHùng BùiQuốcDanh ] VũĐìnhQuang-AnhHùngHảiPháo ] Người AnhHùng HoàngSa ] Văn Tế HoàngSa ] Hồi Ký Của Ngườivề Từ HoaLục ] Giới Thiệu ] Tựa ] BứcThư 15 Năm ] Những BàiCa HảiChiến HS mới ] Ca Nhạc 30 Năm Tưởng Niệm ] Thơ 32 Năm Kỷ-niệm ] Tiểu Sử Vũ Hữu San ] Vài Dòng HQ.4 ] Chuyện Một Con Tàu ] [ Gặp lại Niên-Trưởng NBT ] 24 Years After Naval Battle ] Thư HT PhạmTrọngQuỳnh ] TrùmMền HôXungPhong ]

 

HOÀNG SA CHIẾN TÍCH

                            Hoàng Sa hải chiến ba thành chấn

                           nhạc đội thanh đề mịch vũ công

                           Xích Bích cựu thời vu hà cục

                           huyền cơ khả thiểu độ Đông phong? 

 

  戦 積

                           

                          

                          

                            

   Dịch nôm:  

                            Hải chiến Hoàng Sa ầm sóng dậy

                            nhạc trưởng dạo đàn vắng vũ công

                            về đâu Xích Bích thời xưa ấy

                            nếu thiếu cơ trời ngọn gió Đông?

Trong truyện Voyage in India, giáo sư Godbole nói:” You can do whatsoever you want to, the outcome is the same.”

Nói cách khác, con người  tạo nghiệp và cái nghiệp dẫn con người đi

.

Kỷ-niệm ngày gặp lại Niên-Trưởng NBT. Chân-thành cảm-tạ sâu đậm tấm lòng quý-hoá của Ông.